Onkologické registry
czech english
Oncotype DX – Dopad na změnu rozhodnutí o léčbě
karcinomu prsu (decision impact studie) v České republice

Garance

Projekt Oncotype DX® je po odborné stránce garantován Českou onkologickou společností ČLS JEP. Technologické a analytické zázemí a management projektu poskytuje Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity. V případě dotazů nebo zájmu o projekt Oncotype DX® kontaktuje prosím management projektu nebo helpdesk.

Česká onkologická společnost ČLS JEP Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.