Onkologické registry
czech english
Oncotype DX – Dopad na změnu rozhodnutí o léčbě
karcinomu prsu (decision impact studie) v České republice

Oncotype DX – Dopad na změnu rozhodnutí o léčbě karcinomu prsu (decision impact studie) v České republice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Sběr dat do registru Oncotype byl k 21. 6. 2018 ukončen.

Projekt Oncotype DX je novým typem registru, který hodnotí dopad na změnu rozhodnutí o léčbě na základě genetického testu Oncotype DX®. Test Oncotype DX® se používá k vyšetření 21 genů u karcinomu prsu s pozitivními hormonálními receptory, který pomáhá rozlišit mezi pacientkami, kterým chemoterapie může pomoci, a naopak těmi, pro které chemoterapie není přínosem, pouze zbytečně zatěžuje jejich organismus a výrazně navyšuje náklady na zdravotní péči. Výsledkem testu je tzv. „skóre recidivy“ (recurrence score), které slouží k odhadu odpovědi na chemoterapii a pravděpodobnosti systémové recidivy během 10 let od diagnózy.

Více o genetickém testu naleznete na www.oncotypedx.com.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je popsat skutečnost, zda dochází ke změně rozhodnutí lékaře o volbě léčby na základě výsledku testu Oncotype DX® a zda dochází ke změně původně navrženého léčebného postupu na základě:

  • aktuální změny v doporučeném léčebném postupu;
  • vnímání lékařů, jakým způsobem výsledek testu ovlivnil jejich rozhodnutí ohledně doporučeného léčebného postupu.

Projekt je rozdělen do dvou fází:

  1. dotazník před odesláním testovaného vzorku, kdy zjišťujeme, jak by lékař postupoval při rozhodování o doporučeném léčebném postupu na  základě znalosti základních klinicko-patologických parametrů,
  2. dotazník po obdržení výsledku testu „recurrence score“, kdy zjišťujeme, zda došlo ke změně tohoto rozhodnutí na základě obdrženého výsledku.